#Perspective Instagram Photos & Videos

See related and similar tags

1 minute ago

ചിലപ്പോൾ ജീവിതം മരത്തിൽ നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് വീണ് ഒഴുക്കുന്ന ഒരു ഇല പോലെയാണ്.. ഇനി നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ദിക്കറിയാതെ യാത്ര തുടരുന്നു... കഴിഞ്ഞുപോയ ബാല്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തിരികെ കിട്ടാൻ കൊതിക്കാറുണ്ട് എന്നും...🍃 • • • • • • • • • • #teampixel #phoneclick #perspective #people_infinity #indianphotography #indiapictures #streetgrammers #_instaindia_ #lonelyplanetindia #streetsofindia #dslrofficial #worldbestgram #photographers_of_india #ig_color #storiesofindia #_soi #globalcapture #gramslayers #i_hobbygraphy #nikonasia #depthobsessed #myhallaphoto #desi_diaries #_soimumbai #moodygrams #ourmoodydays #official_photographers_hub #maibhisadakchap #travelrealindia @googlepixel

250
1 minute ago

You stop explaining yourself when you realize people only understand from their level of perception. . . . #nsw #perspective #travelphotography #instatravel #australia

11
2 minutes ago

🤔 Best to learn, live with an Open Mind! Different roads lead to the same destination. Your way may not be the ONLY way! AVOID “Reacting” from our subconscious (unconscious ) mind, rather Truly Listen to understand other points of view, perspectives. #openmind #openminded #disagree #disagreement #words #wordsofwisdom #awakening #639revolution #mentalhealth #peaceofmind #maturity #calm #confidence #control #selfmastery #consciousness #balance #perspective #beliefs #belief #beliefsystem #subconscious #reaction #focus #mindfulness #growth Repost from @lindy____1

10
2 minutes ago

It only depends on where you decide to put your sight on! #perspective #positivity #flowers #rose #weekend

90
2 minutes ago

“The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.” Helen Keller #summer2k19 #love #blackwoman #Paris #perspective #σύμπαν #Abidjan #Paris #Toronto #Congo #Africa #

30
2 minutes ago

Words of wisdom from the great @kristinakuzmic ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Whatever it is you love to do, that makes you feel happy and recharges you a bit, do it!! And Do it guilt free!! You deserve it! You are the most important person in your children’s life after all so treat yourself that way! #selfcare #selflove #treatyoself #important #perspective #yourethemostimportantpersontoyourkids #momlove #momtip #momquotes #momburnout #toddlermomlife #momlifebelike #momlife #momsofinstagram #selfcaresaturday #guiltfree #boymom #girlmom #momofmultiples #singlemom #momofteens #sahm #workingmoms #lifteachotherup #momtime #doyou #mamas #mommingainteasy #ilovebeingamommy

20
2 minutes ago

"Make a radical change in your lifestyle and begin to boldly do things which you may previously never have thought of doing, or been too hesitant to attempt. So many people live within unhappy circumstances and yet will not take the initiative to change their situation because they are conditioned to a life of security, conformity, and conservation, all of which may appear to give one peace of mind, but in reality nothing is more damaging to the adventurous spirit within a man than a secure future. The very basic core of a man's living spirit is his passion for adventure. The joy of life comes from our encounters with new experiences, and hence there is no greater joy than to have an endlessly changing horizon, for each day to have a new and different sun. If you want to get more out of life, you must lose your inclination for monotonous security and adopt a helter-skelter style of life that will at first appear to you to be crazy. But once you become accustomed to such a life you will see its full meaning and its incredible beauty". - Jon Krakauer, Into The Wild • • • • 📍 #MontStGermain #France #Lorraine #Grandest 🎞 #Art #landscape #landscapephotography #frenchphotographer #intothewild #wildlife 📷 #camera #olympus #olympuspen #microfourthirds #mirrorless #digitalphotography #️⃣ #concretewaveco #solarcollective #35mm #stademagazine #metzambassadeurs #love #wanderlust #igersmetz #travelphotography #picoftheday #hellolonguevue #perspective #photodujour #storytakr

50
4 minutes ago

Memories. Sofia, gennaio 2017 . . . #travel #travelphotography #sofia #bulgary #perspective #working #architecture #

00
4 minutes ago

Why we Go GO TO GYM, recognizes that the answers to many of the #challenges we face in sustaining life in our #beautiful but fragile planet, falls on the #conscience of the human being. Making life more #ecologically and #friendly with our #planet is everyone's duty, little by little humanity has become aware of the great problems of our generation. From the #research , we are willing to look at a #new #perspective both outward and backward. From #research and #imagination , the frontiers of the #impossible become possible, from the #research it is clear that there is hope to achieve our #goal

00
5 minutes ago

No? Me either. . . . But now I might 🤣 . . #perspective 🌼🌻🌸🌷🌹🌺 . . . Look for the positivity in everything around you. Shift your mindset. Change the conversation. Appreciate viewing things differently. And maybe still run from bees. 🐝 . . . . #inspiration #positivity #motivation #personaldevelopment #selfhelp #selfeducation #mindset #lawofattraction #manifestation #thesecret #abundance #prosperity #spiritualawakening #positivevibes #positivethinking #perspective #gratitude #mindfulness #selflove #wellness #mindbodysoul #confidence #loveyourself #thesecret #perspective

32
3 minutes ago

Truth #12.. It could also be that maybe you love what you do but still feel there's more. There's a deep need you can't explain. A whisper in your Soul that says something is missing. You feel a deep desire to find out what that is.. . Repost @lonerwolfpath #spiritualawakening #awakening #tranformation #perspective #awareness #empowerment #enlightenment #Inspiration #selfawareness #selfacceptance #letlovein #dothework #shadowwork #heartcentered #radicalselfacceptance #darkness #light #healing #darknightofthesoul

00
5 minutes ago

#QuoteoftheDay ‘Let all humans carry the torch of spirituality to diminish the darkness of hatred.’ - Lord Ra Riaz Gohar Shahi (http://thereligionofgod.com/ ) #quotes #human #enlightenment #instaawesome #instaboom #instaquotes #ALRATV #YounusAlGohar #ImamMehdiGoharShahi #ریاض_احمد_گوھرشاہی #instamotivate #perspective #LordRaRiaz #GoharShahi #lifelessons #loveislove

00
1 minute ago

How are you today? Are you frantically panicking about your over indulgences last night? - Calling yourself awful names, being abusive & shaming, threatening yourself with punishment or just giving up. - "YOU are so stupid" "YOU are such a failure I hate you" "YOU have to starve yourself today" "Damage is done will start again Monday" - If you're stuck living in this cycle of food fear, an all or nothing mindset I know how frustrating & draining it is 👉🏻you dread any social occasions 👉🏻you feel like one day of overeating is the end of the world so you give up completely 👉🏻you feel like a bad person for enjoying indulgent food and wine at all. 👉🏻you feel like you shouldn't include ALL the things you like in your diet, so you restrict, feel miserable then find yourself hiding spooning Nutella into your mouth like a maniac - If you can relate to then you're not alone I struggled with this guilt cycle. Feeling like I needed to pay penance for fully enjoying indulgences it's horrible because it sucks the joy out of times you would and should normally look forward to & indulging isn't an actual a crime! - There never needs to be don't any kind of self punishment mental or physical. - I work with a lot of clients helping them change their mindset on some if not all of these issues I've lived it so I understand it. - So don't spend today punishing yourself stay in the present and do what needs to be done today to get back on track. - To get on with life being your awesome badass self.👇🏻👇🏻 ❤ - AM I THE ONLY ONE WHO HAS STRUGGLED WITH THIS? COMMENT BELOW👇🏻 - Ready to gey Fit and Free? if this is your struggle this 60 day program will change your life. >>link in my BIO << #holism #rawliving #ifyoucandreamit #selfawarenessjourney #limitingbeliefs #goalswithsoul #youbestlife #coachingonline #gratitude #lifeothersup #gratitudegeneration #whatliftsyou #lovingyourselffirst #liveyourpassion #happinessisachoice #positivecoaching #bingeeating #overeating #weightlosscommunity #weightlosscoach #fatlosscoach #onlinefatlosscoach #onlinehealthcoach #weightlosshelp #womensstruggles #mindsetshift #perspective #anxietywarrior #balancedlife

290
6 minutes ago

🔷️🔺️ 24 Agosto 2019📍🔺️🔷️ ✴🇮🇹 @vivoartworld ✴ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ è  lieta di presentare una tra le foto piú belle del giorno: Location: 📌 Duomo di San Giovanni Battista Foto di 📌 @ispettoreginkos 🏆 🔴↔visitate la sua bellissima  galleria↔🔴🔱 Complimenti per lo scatto👏💪 🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️🔺️ Admin: 👑 🇮🇹 ✔ciavela74✔ 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 Follow: @vivoartworld Tag: #vivoartworld #arte #art 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 È gradito Repost anche solo temporaneo. Grazie. 〰〰〰〰〰👑👑👑〰〰〰〰 👉 No Web pics 👈 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 #art #arquitectura #architettura #artworld #details #europe #arquitectura #instaitalia #igworldclub #perfect #arte #ig_world #instart #mycapture #topart #ig_art #ig_architecture #sculpture #travelgram #structure_bestshots #worl #paintings #perspective #structures #affreschi #church #barocco #artsy #icu_architecture #ragusa

172
6 minutes ago

Mirrored

41
just now

final week of winter 🌬🌦Spring is coming🌞🌸 #yay #perspective #fremantle #winter #goodbyewinter #stairs

70
10 minutes ago

#QuoteoftheDay ‘To adopt God’s lifestyle is to adopt God’s religion.’ - Lord Ra Riaz Gohar Shahi (http://thereligionofgod.com/ ) #quotes #quote #enlightenment #divinity #spirituality #spiritual #ALRATV #YounusAlGohar #ImamMehdiGoharShahi #ریاض_احمد_گوھرشاہی #GoharShahi #perspective #LordRaRiaz #wisdom #inspirationalquotes #inspiration

10
11 minutes ago

• Safari • Taken by @shesatrailblazer __________ Girls from behind stems from the desire to give to the female figure a role that goes beyond a pretty face to admire. Born for the need to look at things every time from the point of view of those who are curious about the world and life. Girls from behind is for all those women who want to tell a story, or want to be told. Tag #girlsfrombehind and #girlfrombehind to be featured. __________ #scusalespalle #keepexploring #postcard #girls #perspective #photo #photography #backpacking #adventure #explore #igersitalia #igersworldwide #wanderlust #trip #ig_europe #livefolk #wanderlust #africa #safari #animals

260
12 minutes ago

Sea life ~

41
13 minutes ago

Let me know if you're #interested in #joining the following #course Moving Forward: a crash course on getting #unstuck (in whatever that might be for you ) and #hurdling yourself forward in your #life and/or your #career I will be #teaching from the #perspective of personal #experience , and will include #information gathered through #research , and #lessons #learned from some of the #bestofthebest #masterminds in personal growth & #development #gettingunstuck from your #stuck & #frozen #stateofmind & #stateofexistence & #movingforward #getup & #dontevergiveup #makeyourmove #personalgrowth #crashcourse #growthanddevelopment

00
13 minutes ago

. TFEL #perspective

00
15 minutes ago

Get on the road to #happiness via gratitude. When you wake up in the morning, let your first thoughts go towards what you are #thankful for: a warm bed, safe home, good night’s sleep, healthy body, the people you love, the opportunity to do what you love, the freedom to do what you choose…. The list goes on and on with all the blessings that you enjoy. The more we focus on #gratitude , the more we can let go of life’s little problems. It really helps to put the daily dramas and the challenges in #perspective When you are in a difficult moment, take a gratitude break. Recenter those worry thoughts towards all that you feel #blessed to have. You will feel the anxiety in your body reduce immediately. 👌 - #millionairementor #казахстан #туғанкүн #беташар #тараз #атырау #жаңалықтар #балапан #алматы #almaty #қарағанды #қазақстан #gashyktar_kaz #шелек #kyzykta #жаңа_əн #шүкір #достар #тука #gashyktar_eli #бақыт #қазақтың_тойы_бітпесін #қызықtimes #chellenge #boom

32
1610
2059
2 minutes ago

Splendida città in festa, che ti abbraccia e non ti fa smettere mai di sorridere, con le sue bandiere, che mi accompagneranno svolazzanti e vivaci, per ogni via che scoverò. . . . . #bluesky #buildings #street #people #feast #arch #ancient #historical #borghi #borghipiubelliditalia #borghiitaliani #pointofview #perspective #details #bolsena #viterbo #lazio #italy #travel #explore #yallerslazio #yallersitalia #clickfor_italia #ig_italy #vivo_italia #Ilikeitaly #italiastyle20 #new_photoitalia #don_in_italy #welcometoitaly

23511
1 minute ago

Una nuova scoperta, una nuova città: Bolsena, che appena arrivata mi ha trasmesso tanta di quella gioia e calore con i suoi mille colori, che non saprei neanche spiegare. . . . . #bluesky #clouds #buildings #plants #arch #ancient #historical #village #borghi #borghipiubelliditalia #borghiitaliani #pointofview #perspective #details #bolsena #viterbo #lazio #italy #travel #explore #yallerslazio #yallersitalia #clickfor_italia #ig_italy #vivo_italia #Ilikeitaly #italiastyle20 #new_photoitalia #don_in_italy #welcometoitaly

2340
Load More ↓