#رزمندگان Instagram Photos & Videos

See related and similar tags

4 hours ago

دور است به ما تن مذلت دادن ما وارث خون سربداران هستیم شیرها در قفس /عملیات خیبر محور طلائیه زمستان ۶۲ دو شیر ایرانی دست بسته اسیر شدند... سربازان بعثی هم شادمان ایستاده اند... دست اونا بسته شد که الان دست بعضی از مفسدین اقتصادی باز بشه ؟ #دفاع_مقدس #حماسه #رزمندگان #ندای_هرمزگان #اخبار_جنوب_بندرعباس_هرمزگان

1330
15 hours ago

محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

571
15 hours ago

محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

451
15 hours ago

محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

441
15 hours ago

محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

502
15 hours ago

محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

411
15 hours ago

محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

431
15 hours ago

محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

591
15 hours ago

محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

481
15 hours ago

محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

431
15 hours ago

محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

881
23 hours ago

دوست در سختی شناخته میشه، اگر کسی رو دوست داریم، بعضی وقتها باید براش هزینه کنیم اسلام رو اگر دوست داریم باید بعضی وقتها براش هزینه کنیم، حسین رو اگر دوست داریم، باید براش هزینه کنیم، دوست داشتن بدون هزینه کردن رو همه بلدند عاشق های امام حسین ع چقدر تا به حال برای امام حسین ع هزینه کردیم یا هیچ وقت استخاره خوب در نیامده یا داستان از فردا دیگه شروع میکنم، مثل موریانه داره عمر مون رو میخورد و فردا نمیرسه خدایا به همه ما توفیق بده عاشقان واقعی امام حسین ع، اسلام باشیم آمین یا رب العالمین @sdmnhosseini @sydmhsnhosseini #کربلا #اربعین #حسین #زینب #عاشورا #جهاد #بسیجی #سپاهی #مدافع_حرم #شهدا #رزمندگان #یمن #سوریه #حزب ‌الله #لبیک_یاحسین #رهبری #امام #قرآن #یازهرا #رقیه #شش_ماهه #طلاییه #مرصاد #دوکوهه #آوینی #سید_قلم #سید_مرتضی_آوینی #چمران #همت

800
23 hours ago

دوست در سختی شناخته میشه، اگر کسی رو دوست داریم، بعضی وقتها باید براش هزینه کنیم اسلام رو اگر دوست داریم باید بعضی وقتها براش هزینه کنیم، حسین رو اگر دوست داریم، باید براش هزینه کنیم، دوست داشتن بدون هزینه کردن رو همه بلدند عاشق های امام حسین ع چقدر تا به حال برای امام حسین ع هزینه کردیم یا هیچ وقت استخاره خوب در نیامده یا داستان از فردا دیگه شروع میکنم، مثل موریانه داره عمر مون رو میخورد و فردا نمیرسه خدایا به همه ما توفیق بده عاشقان واقعی امام حسین ع، اسلام باشیم آمین یا رب العالمین @sdmnhosseini @sydmhsnhosseini #کربلا #اربعین #حسین #زینب #عاشورا #جهاد #بسیجی #سپاهی #مدافع_حرم #شهدا #رزمندگان #یمن #سوریه #حزب ‌الله #لبیک_یاحسین #رهبری #امام #قرآن #یازهرا #رقیه #شش_ماهه #طلاییه #مرصاد #دوکوهه #آوینی #سید_قلم #سید_مرتضی_آوینی #چمران #همت

310
23 hours ago

دو گروه از مردان هیچگاه به زندگی عادی بر نخواهند گشت. آنان که به #جنگ رفته‌اند و آنان که #عاشق شده‌اند‌ #رزمندگان ابتدا به جنگ رفتند و سپس عاشق شدند. #شهید_محمدرضا_الوانی #شادی_روح_شهدا_صلوات

110
23 hours ago

به مادر قول داده بود بر می گردد #شهید #دزفول #رزمندگان

1364
Yesterday

دو گروه از مردان هیچگاه به زندگی عادی بر نخواهند گشت. آنان که به #جنگ رفته‌اند و آنان که #عاشق شده‌اند‌ #رزمندگان ابتدا به جنگ رفتند و سپس عاشق شدند. #شهید_مدافع_حرم #شهید_محمد_رضا_الوانی #شهید_رضا_الوانی #رضا_الوانی #الوانی #شادی_روح_شهدا_صلوات

416
Yesterday

........ای حسین مقدس ، روزگار درازی بود که هر انقلابی را مقدس می شمردم و نام او را با یاد تو توام می کردم و او را در قلب خود جای میدادم و به عشق تو او را دوست میداشتم و به قداست تو او را مقدس می شمردم و در راه کمک به او از هیچ فداکاری حتی بذل حیات و هستی خود دریغ نمی کردم .... اما تجربه ، درس بزرگ و تلخی به من داد که اسلحه و کشتار و انقلاب و حتی شهادت به خودی خود نباید مورد احترام و تقدیس قراربگیرد ، بلکه آنچه مهم است انسانیت ، فداکاری در راه آرمان انسانها ، غلبه برخودخواهی و غرور و مصالح پست مادی و ایمان به ارزشهای الهی است . ( راز و نیازی با امام حسین علیه السلام در لبنان ، کتاب " خدا بود و دیگر هیچ نبود " صفحه ۷۴ و ۷۵ ، انتشارات بنیاد شهید چمران ، خیابان وصال شیرازی ، پلاک ۵۷ ) . تصویر دکتر چمران در کنار رودخانه کرخه کور در روستای کوهه و نزدیک سد کوهه ، حسین شاه حسینی که مسئولیت حفاظت از سد را بر عهده داشت در کنار دکتر چمران عکسی صمیمانه می گیرد . این سد خاکی را دکتر چمران در اینجا با کمک بچه ها ساخت و کیلومتر ها آب پشت سد جمع شد و دریاچه وسیعی بوجود آمد که بخوبی جلوی تحرک دشمن را در این منطقه گرفته بود. #حسین_مقدس #انقلابی #مقدس #عشق #قداست #حیات #اسلحه #کشتار #انقلاب #شهادت #چمران #شهید_دکتر_چمران #لبنان #خوزستان #سد_خاکی #کرخه_کور #حسین_شاه_حسینی #رزمندگان #ستاد_جنگهای_نامنظم #کتاب #خدا_بود_و_دیگر_هیچ_نبود #انتشارات_بنیاد_شهید_چمران #شهید #دهلاوبه repost: @chamran dr.mostafa

3370
Yesterday

برگزاری مجمع خیرین به مناسبت روزجهانی خیریه درشهرداری منطقه ۲۲ تهران باحضور مدیر محترم مجمع خیرین مرکزنیکوکاری ونام آوران غدیرپهلوان جانباز حاج اکبرغلامی وهیئت همراه...ومن اله..التوفیق محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

532
Yesterday

محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

700
Yesterday

برگزاری مجمع خیرین به مناسبت روزجهانی خیریه درشهرداری منطقه ۲۲ تهران باحضور مدیر محترم مجمع خیرین مرکزنیکوکاری ونام آوران غدیرپهلوان جانباز حاج اکبرغلامی وهیئت همراه...ومن اله..التوفیق محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

560
Yesterday

برگزاری مجمع خیرین به مناسبت روزجهانی خیریه درشهرداری منطقه ۲۲ تهران باحضور مدیر محترم مجمع خیرین مرکزنیکوکاری ونام آوران غدیرپهلوان جانباز حاج اکبرغلامی وهیئت همراه...ومن اله..التوفیق محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

642
Yesterday

برگزاری مجمع خیرین به مناسبت روزجهانی خیریه درشهرداری منطقه ۲۲ تهران باحضور مدیر محترم مجمع خیرین مرکزنیکوکاری ونام آوران غدیرپهلوان جانباز حاج اکبرغلامی وهیئت همراه...ومن اله..التوفیق محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

550
Yesterday

برگزاری مجمع خیرین به مناسبت روزجهانی خیریه درشهرداری منطقه ۲۲ تهران باحضور مدیر محترم مجمع خیرین مرکزنیکوکاری ونام آوران غدیرپهلوان جانباز حاج اکبرغلامی وهیئت همراه...ومن اله..التوفیق محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

460
Yesterday

برگزاری مجمع خیرین به مناسبت روزجهانی خیریه درشهرداری منطقه ۲۲ تهران باحضور مدیر محترم مجمع خیرین مرکزنیکوکاری ونام آوران غدیرپهلوان جانباز حاج اکبرغلامی وهیئت همراه...ومن اله..التوفیق محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

640
Yesterday

برگزاری مجمع خیرین به مناسبت روزجهانی خیریه درشهرداری منطقه ۲۲ تهران باحضور مدیر محترم مجمع خیرین مرکزنیکوکاری ونام آوران غدیرپهلوان جانباز حاج اکبرغلامی وهیئت همراه...ومن اله..التوفیق محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

560
Yesterday

محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

600
Yesterday

برگزاری مجمع خیرین به مناسبت روزجهانی خیریه درشهرداری منطقه ۲۲ تهران باحضور مدیر محترم مجمع خیرین مرکزنیکوکاری ونام آوران غدیرپهلوان جانباز حاج اکبرغلامی وهیئت همراه...ومن اله..التوفیق محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

460
Yesterday

برگزاری مجمع خیرین به مناسبت روزجهانی خیریه درشهرداری منطقه ۲۲ تهران باحضور مدیر محترم مجمع خیرین مرکزنیکوکاری ونام آوران غدیرپهلوان جانباز حاج اکبرغلامی وهیئت همراه...ومن اله..التوفیق محسن اسکندریان مشاور عالی مدیر مرکزنیکوکاری ونام اوران غدیر #کمیته پهلوانان وقویترین مردان وهیئت پهلوانی وزورخانه ای سپاه استان تهران #پهلواني #پیشکسوتان #کوبواسیا #رزمندگان #ایثارگران #خیرین #ورزشکاران #ایتام #زورخانه #کشتی #پرورشاندام #ورزش رزمی #موی تای #بوکس #کاراته #mma #زندانها #قویترینمردان_ایران #مراکزنیکوکاری #مداهان #مراکزکارافرینی کمیته امداد امام خمینی ره #شهرداری #جانبازان #رزمندگان #کمپ #تیراندازی #خادم زکات #غديرخم #پهلوانان #فدراسیونها #

601
Yesterday

فردای روزی که #دشمن_بعثی #خرمشهر را گرفت جسد بی جان و عریان دختری را در آن سمت کارون به تیرک بلندی مقابل چشم #رزمندگان گذاشته بودند #تکاوران_نیروی_زمینی_ارتش با تقدیم کردن سه شهید بالاخره جسد دختر را پایین آوردند #سه_شهید_برای_آوردن_جسد_دختر حالا #غیرت_مردان_ایران کجا رفته غیرت جوانان سرزمینم کجا رفته که خود خواهان عریان بودن دختران در جامعه هستند

1041
Yesterday

بسم الله الرحمن الرحیم مردم انقلابی ایران اسلامی قسم به پروردگار عالم هستی که هنوز پلاک را از گردنم جدا نکردم چون انقلابیون میدانند جنگ است فقط سنگر ها فرق کرده قسم به ناله های شب زنده داران جبهه های حق علیه باطل ان زاهدان شب و شیران روز که تا رژیم صهیونسیتی اسراییل را نابود نکنیم ارام نخواهیم گرفت قسم به اغوش گرم شهید انزمان که غرق در خون در بغلم میگرفتمش و او منو نصیحت و وصیت میکرد که من علیرضا راکی هرگز نخواهم گذاشت انقلاب اسلامی بدست نامحرمان و نا اهلان بی افتد و لیبرال ها بدانند تا نابودیشان شبانه روز فعالیت خواهم کرد والسلام علیرضا راکی #مردم_ایران #انقلابی #رزمندگان #جانبازان_دفاع_مقدس #سنگر #جبهه #انقلابیون_جوان #اسلامی #شهیدان #نامحرمان #نااهلان #مجلس_شورای_اسلامی #لیبرالیسم #اصلاح_طلب #اصولگرایان

806
Yesterday

شهدا شرمنده ایم.....‌ شکنجه وحشیانه رزمندگان اسلام توسط منافقین ازخدا بی خبر کوردل. ازخانواده عزیز شهدا بابت پست این کلیپ عذرخواهم #شهدا #شهید #رزمندگان #منافقین #شکنجه #شهادت

43173
Yesterday

#شهدا_شرمنده_ایم یاد شهدا و جانبازان ،رزمندگان که برای دفاع از این کشور و ملت شریف از همه چیزشان گذشتن زمانیکه جهان علیه ما متحد شده بود تا چیزی از ایران و ایرانی باقی نماند؛و یادی میکنم از پدربزرگ عزیزم و دایی پدرم که شهید شدند...و پدر عزیزم که سالها در عملیات های مختلف از جمله عملیات مهم و حیاتی بیت المقدس و رمضان ؛لبنان...تشکیل حزب الله لبنان حضور داشت... #عملیات #شهید #عملیات_بیت_المقدس #عملیات_رمضان #حزب_الله_لبنان #احمدمتوسلیان #رزمندگان #رزمندگان

612
2 days ago

🇮🇷سی و نهمین یادواره سرداران، ۱۵۷ شهید و ۵ شهید گمنام شهر نوش آباد 🔻سخنران : سردار حاج مرتضی قربانی 🔺مداح : حاج محسن افشاری 🔻زمان: پنجشنبه ۹۸/۶/۲۸ ساعت ۲۰:۱۵ 🔺مکان: گلزار شهدای نوش آباد(مصلی ) #دفاع_مقدس #رزمندگان #یادواره_شهدا #شهید #نوشآبادکویر #نوش_آباد #شهرزیرزمینی #شهر_زیرزمینی_نوش_آباد #undergroundcity #nooshabad #noshabad

1140
2 days ago

شهید سید احسان میرسیار در ۲۱ بهمن ماه سال ۱۳۹۴ در درگیری مستشاری با نیروهای تکفیری در سوریه به شهادت رسیده است. سید احسان میرسیار از رزمندگان سپاه حضرت محمد رسول الله(ص ) تهران بزرگ در ۲۱ بهمن ۹۴ همراه با سردار رشید اسلام رضا فرزانه و فلاح بیشه به دست تکفیری های تروریست به شهادت رسید . وی از بسیجیان پایگاه حضرت حر زیباشهر قرچک بوده است و در کارنامه خود مبارزه با گروهک پژاک را نیز دارد.زادگاه این شهید لاهیجان می باشد. از این شهید بزرگوار ۳ فرزند دختر به یادگار مانده است. #گیلان_ #شهید_احسان_میرسیار #شهدا_شرمنده_ایم #شهید #شهیدان #شهیدان_مدافع_حرم #شهیدان_زنده_اند #شهدا_را_یاد_کنیم_با_ذکر_صلوات #شهید_گمنام #شهید_مدافع_حرم #شهید_زنده #شهید_راه_نابودی_اسرائیل #شهدای_گمنام #شهدای_حرم #شهدای_راه_حضرت_زینب #رزمندگان #مدافعان #سپاه_پاسداران #نابودی_اسرائیل #فدائیان_رهبر #فدائیان_حضرت_زینب_سلام_الله_علیها #عشق #فاطمه_زهرا #امام_زمان #ظهور #الل ّٰهُمَّ_عَجِّل_لِوَلیِّڪَ_الۡفَرَج_بحق_فاطمه_الزهرا_۳۱۳ #اللهم_عجل_لولیک_الفرج_بحق_زینب_کبری_۳۱۳ #ظهور_بسیار_نزدیک_است_ان_شاء_الله_313 #یا_قائم_ال_محمد_ص_۳۱۳ #i_love_the_twelfth_imam_313ج

2183
2 days ago

...🕊 . #دفاع_مقدس 🥀 گفته بودند یک فرمانده تیپ قرار است بیاید مدرسه برایتان سخنرانی کند. اسمش برونسی است. منتظر یک ماشین🚘 آنچنانی با چند همراه و محافظ👥 بودیم که یک دفعه یک مردی با #موتور_گازی 🛵 سبز رنگی روبروی در مدرسه ایستاد و می خواست برود داخل. جلویش را گرفتیم و گفتیم کجا،😐 مراسم سخنرانی است و #فرمانده_تیپ 👤 می خواهد سخنرانی کند. ایشان مکثی کرد و گفت: من برونسی هستم.😊 . #شهید_عبدالحسین_برونسی #فرمانده_تیپ_۱۸ #جوادالائمه شهادت : ۶۳/۱۲/۲۳ - شرق دجله ، #عملیات_بدر #رزمنده #خدا #دعا #اجابت #مناجات #بهشت #رایحه #جنگ #رزمندگان #رزمندگان_اسلام #سرباز #فرمانده #مدافع_حرم

61014
2 days ago

#عکس_دفاع_مقدس تصاویری از عزاداری رزمندگان استان چهارمحال و بختیاری در جبهه . . #محورهاشم #دفاع_مقدس #عزاداری #رزمندگان #چهارمحال_و_بختیاری #محرم #حسین

440
3 days ago

☘ در مسیر باد بمان تا #بوی "مهربانی ات " تسخیر کند ... این #شهر ِ پر از "بیهودگی" را 🌺🍃 شبتون شهدایی #رزمندگان #شهدا #شهید #خدا #رهبر #رهبری #انقلاب

131
Load More ↓