حصین( HO3EIN & KGZ ) rey city @meysam.faramarz

#حصین #رپ #کاغذ @h.rah 👀 همیشه متنا بلند بوده مشتی... رفیق ؟، هرنوعش با هرنوعی گشتیم... دیدیم که تهش با زخمی تنهاییم... ولی خب ، خوش گذشت یه وقتایی.

حصین( HO3EIN & KGZ ) rey city photos and videos

last month

@h.rah #حصین شما رو کجاااا / بدووو تا برسی دنبال چی حاجی؟ خونایی رو که پاشید؟ یه روز خوبم بیاد که جای تو نی لاااشی / قانون جبرو گاییدم من که اگه جایی رو که میرسم و تو رسیده باشی / من دنبال یه جام که باشه شخصیت ، تو دنبال یه خواب کنار امنیت / تو صبحات میشه ظهروبعد...منو شبُ؛رولُ؛علف #شایع #یاس #صادق #کاغذرکورد

15223
May 2019

ابدا نخواه شبیه من باشی ... @h.rah #حصین #رپ_فارسی #یاس #کاغذرکورد #صادق

24214
April 2019

#اتحاد_کاغذ @h.rah ورق خورد و رفت روزا، ورق خورد و رفت / عوض شدش سخت،صدتا هدف بود تو سر / زد یه تبسُم سرد، حسِ تنفر و صبر / قلب و روحو خُرده کردی تنفسو سخت/ پر کرده پارو ،شِمورد لحضه ها رو/ نکَند خنده هاشو،کمر بست و پاشو/ باید یجا میرسید و می بست فقط لاشو هی / اگه برسه ،باید برسه باید برسه تا صبح روز بعدش همش خاطره شه / رو لحضه ها فردا، با کّتِ باز سرحال / اون راه بره چفت هه / میرسه اُ راه ،یه روز به هر حال / یه روز که میشنوه ته بازی داور داشت / عوض نشد نرفت شکی لای باورهااااش / عقب نیفتاده اونکه مونده پا حرفااااش #حصین #کاغذرکورد #حصین#رپ #یاس #هیچکس #kaghazrecord

29111
May 2019

@h.rah میگی چپه نمیکنی تهش/میگم سختر نگیر سریع تر / انتخاب من سخته داشی شدیدا/ تو مُس راهو بگیر بغل کن نشو شبیه من/ من تو راهم یه ردپا هم ندیدم / بجاش دادم هزینه تجربه رو خریدم....از این دورِ وَر کندم اصلا خودِ رزمندم خیلیا ازاین دورِ من کندن...تعطیلی بود ولی روز بعد شنبست شهر شده پر از لاشی / باهاشون منم معاملم پاشید / ابدا نخواه شبیه من باشی / تو مُس راهتو برو انقدر نگو فردا چی #حصین #حصین_ابلیس #یاس #هیچکس #رپ #کاغذ_رکورد

34814
March 2019

اوضاع چپه .... شرایط چیه کرسی مجلس ؟ بچه بالا ولی عشق پایین... #حصین #حصین_ابلیس #رپ #یاس #هیچکس

25510