ghalavand @ghalavand_224

ghalavand photos and videos

May 2019

توی زندگی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست.! اینو تو نگاهی که به گذشته خودم انداختم فهمیدم فهمیدم یه روزای داشتم که خیلی سخت بود برام اصلا فکر نمیکردم اون روزها تموم بشه اما تموم شد.... فهمیدم یه روزای داشتم پر از شادی ک فکر میکردم دیگه تکرار نمیشه اما بهترش تکرار شد ... یه روزای یه ادمای اومد تو زندگیم ک فکر نمیکردم بهتر از اون وجود داشته باشه اما با رفتنش ثابت کرد وجود داره .. فهمیدم واسه یه چیزای گریه کردم که حته ارزش اخم کردن رو هم نداشت !!! و واسه یه چیزای خندیدم ک ن تنها خنده دار نبود ک گریه اور هم بود....! یه وقتای گذر کردم و یه وقتای گذشت.... یه روزای زندگی کردم و یه روزای سپری .... بالا و پایین زیاد داره ای زندگی. اما... من فقط این رو فهمیدم که; هیچ چیز تو این دنیا قابل پیش بینی نیست ... پس وقتی شادی از شاد بودنت لذت ببر * و وقتی غمگینی بدون روزای پر از خنده تو راه داری فقط شاد باش و امیدوار...

1490