سارا وکیل 98 @bahafhonari111

سارا وکیل 98 photos and videos

3 weeks ago

شعبان هرچه تو گل کاشتی محرم پرپر کرد

60
4 weeks ago

آویز تزئینی کار دست قیمت 80 هزار تومان

30
4 weeks ago

آینه سوزندوزی کار دست قیمت 50 هزار تومان

50
June 2019

سفارش سوزندوزی با دست روی لباس پذیرفته میشود . سوزندوزی روی روسری . مانتو . بلوز . کت و...

50
May 2019

آینه سوزندوزی کار دست قیمت 30 هزار تومان . سفارش به صورت عمده نیز پذیرفته میشود

50
March 2019

کیف پول نمدی . هر عدد 5 هزار تومان . سفارش به صورت عمده نیز پذیرفته میشود

70
March 2019

گردن بند گلدوزی شده کار دست با نازلترین قیمت 20 هزار تومان . سفارش به صورت عمده نیز پذیرفته میشود

50
March 2019

آینه ی سکه دوزی کار دست قیمت 30 هزارتومان

80
March 2019

نیم ست گردن بند و دستبند و انگشتر سوزندوزی کار دست قیمت 45 هزار تومان

50
March 2019

آینه ی سکه دوزی کار دست قیمت 100 هزار تومان

30
March 2019

سال نو مبارک ❤

60
March 2019

تابلوی سکه دوزی کار دست قیمت 200 هزار تومان

40
March 2019

آینه ی سکه دوزی کار دست قیمت 30 هزار تومان

40
March 2019

گردن بند سوزندوزی کار دست قیمت 30 هزار تومان

40
March 2019

آینه ی سکه دوزی کار دست قیمت 30 هزار تومان

30
March 2019

آینه ی سکه دوزی کار دست قیمت 30 هزار تومان

30
March 2019

گردن بند سوزندوزی کار دست با نازلترین قیمت 20 هزار تومان . سفارش به صورت عمده نیز پذیرفته میشود

20
March 2019

کش سر در بسته چهار عددی قیمت هر بسته 5 هزار تومان

20
March 2019

گردن بند گلدوزی کار دست قیمت 20 هزار تومان

30
March 2019

گردن بند سوزندوزی کاردست 20 تومان . سفارش به صورت عمده نیز پذیرفته میشود

20
March 2019

گردن بند سوزندوزی کار دست 20 تومان

20
March 2019

گردن بند سوزندوزی کار دست با نازلترین قیمت 20 تومان سفارش به صورت عمده نیز پذیرفته میشود

30
March 2019

نیم ست گلدوزی شده کاردست 40 هزار تومان . سفارش به صورت عمده پذیرفته میشود

60
March 2019

قیمت 10 هزار تومان . سفارش به صورت عمده نیز پذیرفته میشود

30
March 2019

قیمت 10 هزار تومان . سفارش به صورت عمده نیز پذیرفته میشود

20
March 2019

قیمت 10 هزار تومان . سفارش به صورت عمده نیز پذیرفته میشود

20
March 2019

گردن بند سوزندوزی کاردست قیمت 20 هزار تومان

20
March 2019

آینه سکه دوزی کار دست قیمت 15 هزار تومان

10
March 2019

رومیزی چهار خانه دوزی شده . قیمت با توجه به ابعاد

00
March 2019

آینه سکه دوزی سه تایی قیمت 45 هزار تومان

00
March 2019

موزه ی میراث فرهنگی سراوان . استان گیلان

20
March 2019

آینه سکه دوزی کاردست قیمت 30 هزارتومان

10
March 2019

سکه دوزی سنتی کاردست . قیمت 30 هزار تومان

00
March 2019

سفارش سوزندوزی روی لباس پذیرفته میشود

10
March 2019

گردن بند سوزندوزی کاردست قیمت 20 هزار تومان . سفارش به صورت عمده نیز پذیرفته میشود

10
March 2019

گردن بند سوزندوزی کار دست قیمت 20 هزار تومان . سفارش به صورت عمده نیز پذیرفته میشود

10
March 2019

گردن بند گلدوزی کاردست قیمت 20 هزار تومان . سفارش به صورت عمده نیز پذیرفته میشود

10
March 2019

آینه ی سنتی قیمت 30 هزار تومان

30
March 2019

گردن بند گلدوزی کاردست قیمت 20 هزار تومان . سفارش به صورت عمده نیز پذیرفته میشود

20
March 2019

گردن بند سوزندوزی کار دست قیمت 20 هزار تومان . سفارش به صورت عمده نیز پذیرفته میشود

20
March 2019

عروسک دست دوز قیمت 20 هزار تومان

30
March 2019

گوشواره سوزندوزی کار دست قیمت 30 هزار تومان

30
Load More ↓